Tradisjon

Vi har i over 25 år utviklet og produsert hydrauliske sylindere til både oljeindustrien, landbruk og tradisjonell industri.

Spesialist i hydrauliske sylindre

Byberg AS designer og produserer hydrauliske sylindre for olje og gass, tradisjonell industri, havbruk og landbruk. Firmaet ble etablert i 1987, og holder til i moderne lokaler i Klepp på Jæren.

Vår spesialitet er dobbelt virkende teleskop sylindre, også i syrefast materiale for subsea bruk. Vi leverer sylindre fra 15mm stempel diameter og oppover. De fleste produktene er spesialdesign for kunde.
I Byberg liker vi tett og direkte kontakt med kundene. Vårt gode samspill mellom produksjon og konstruksjon gir kostnadseffektive og gode løsninger for kundene våre.

Les mer om spseial sylindere 


 
Vi er rundt 30 medarbeidere som jobber med:
    - Utvikling og konstroksjon med Inventor
    - Produksjon med moderne  CNC-maskiner.
    - Sveising manuell og i robot med 
      manipulator.
    - Montering og testing.
    - Service av hydrauliske sylindre.
                                                                                                                                                                           
 

Kvalitet, HMS og miljøpolitikk

Kvalitetspolitikk
Byberg AS forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem gjennom å:
 • oppfylle kundens krav, behov, forventinger og ønsker
 • være ambassadører for våre verdier og lederprinsipper
 • fremstå som et åpent selskap med utveksling av kompetanse og kunnskap
 • være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk. Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre leverandører.

HMS-politikk
Byberg AS skal ha et kontinuerlig fokus på HMS som en del vårt daglige arbeid, som et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter gjennom:
 • synlig lederengasjement
 • gjennomføring av systematiske internkontrolltiltak
 • risikoevalueringer
 • tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko
 • anerkjenne og ivareta våre ansatte
 • å ha en «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker. 
Miljø-politikk
 • Byberg AS forplikter seg til:kontinuerlig å forbedre vårt miljøsystem og forebygge forurensing
 • forbedre vår miljøkompetanse og påvirke våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøspørsmål
 • å ha en «nullfilosofi» i forhold til miljøskader og ulykker

Vi har sertifisert vårt kvalitetssystem iht. krav i ISO 9001:2008, og er fra 15.01.2015 godkjen SIO 9001 : 2008 bedrift

Se vårt ISO 9001 : 2008 sertifikat

Se vårt Achilles-sertifikat

                     byberg as ns-en iso 9001 certified company                             
dsc 9741
alle farge 2015
dsc 9502
iso2
BYBERG AS
Mail. post@byberg.no
Orgnr: NO 991 358 919
Tel + 47 51 78 90 30
Fax + 47 51 42 00 01
Kjøpmannsbrotet 1
4352 Kleppe
achilleis sv