english3
Menu

Lang TRADISJON MED HYDRAULISKE SYLINDERE 


Vi har i over 32 år utviklet og produsert hydrauliske sylindere til både oljeindustrien, landbruk og tradisjonell industri.

Spesialist i hydrauliske sylindre

Byberg AS designer og produserer hydrauliske sylindre for olje og gass, tradisjonell industri, havbruk og landbruk. Firmaet ble etablert i 1987, og holder til i moderne lokaler i Klepp på Jæren.

Vår spesialitet er dobbelt virkende teleskop sylindre, også i syrefast materiale for subsea bruk. Vi leverer sylindre fra 15mm stempel diameter og oppover. De fleste produktene er spesialdesign for kunde.
I Byberg liker vi tett og direkte kontakt med kundene. Vårt gode samspill mellom produksjon og konstruksjon gir kostnadseffektive og gode løsninger for kundene våre.

Les mer om spseial sylindere 


 
Vi er rundt 30 medarbeidere som jobber med:
    - Utvikling og konstroksjon med Inventor
    - Produksjon med moderne  CNC-maskiner.
    - Sveising manuell og i robot med 
      manipulator.
    - Montering og testing.
    - Service av hydrauliske sylindre.
                                                                                                                                                                           
 

Kvalitet, HMS og miljøpolitikk

Kvalitetspolitikk
Byberg AS fortrinn er rask levering av kundetilpassede sylindrer og andre tjenester. Dette skal forsterkes og videreutvikles med enda tettere kundekontakt og høyt fokus på interne prosesser.

Byberg AS forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem gjennom å:
 • oppfylle kundens krav, behov, forventinger og ønsker
 • være ambassadører for våre verdier og lederprinsipper
 • fremstå som et åpent selskap med utveksling av kompetanse og kunnskap
 • være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk. Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre leverandører.

HMS-politikk
Byberg AS skal ha et kontinuerlig fokus på HMS som en del vårt daglige arbeid, som et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter gjennom:
 • synlig lederengasjement
 • gjennomføring av systematiske internkontrolltiltak
 • risikoevalueringer
 • tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko
 • anerkjenne og ivareta våre ansatte
 • å ha en «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker. 
Miljø-politikk
 • Byberg AS forplikter seg til:kontinuerlig å forbedre vårt miljøsystem og forebygge forurensing
 • forbedre vår miljøkompetanse og påvirke våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøspørsmål
 • å ha en «nullfilosofi» i forhold til miljøskader og ulykker

Vi har sertifisert vårt kvalitetssystem iht. krav i ISO 9001:2015, og er fra 10.12.2018 godkjent ISO 9001 : 2015 bedrift


Se vårt ISO 9001 : 2015 sertifikat​

Se vårt Achilles-sertifikat


                     byberg as ns-en iso 9001 certified company                             
DSC_9741
Alle%20farge%20%202015
DSC_9502